אתר וארכיון של
פרופסור אליעזר דוד יפה

רווחת הילד והמשפחה, כולל אימוץ, והשמת ילדים מחוץ לבית

עבודתה סוציאלית בעבריין הצעיר – תולדותיה והתפתחותה

 • Author: Professor Eliezer Jaffe
 • Publication: Sa'ad, Journal for Social Issues
 • Published on: 1962

המאמץ לאמץ

הכמיהה לילד אילצה בעבר ישראלים רבים להפוך לעבריינים בעל כורחם. במאמר שני סיפורים הממחישים היטב את נחיצותו של התיקון בחוק האמוץ

 • Author: Professor Eliezer Jaffe
 • Publication: רותי קדוש
 • Published on: 30-5-2001

מתאמצים

הממסד הממשלתי, הפוליטי והדתי מקשים על אלפי זוגות הורים שנוסעים לחו”ל על מנת לאמץ ילד

הצעת חוק חדשה מאיימת לבטל את ההתקדמות שהושגה בנושא ולפגוע בהורים וילדיהם

בהתאם לאמנת האג יש לאפשר לעמותות כנעמ”ת ו”אמונה” לטפל בנושא האימוץ

ממליץ לבחון את נוהלי גיורם של התינוקות

 • Author: Professor Eliezer Jaffe
 • Publication: מימד
 • Published on: א"ר-סיון תשנ"ז, יוני-יולי 1997

עובדה סוציאלית בעבריין הצעיר – תולדותיה והתפתחותה

 • Author: Professor Eliezer Jaffe
 • Publication: סעד
 • Published on: יולי 1962

רווחה הילד בישראל

סקירה על מחקרים אודות טיפול מוסדי, אומנה ואימוץ

 • Author: Professor Eliezer Jaffe
 • Publication: סעד
 • Published on: נובמבר 1972

נטייה לעבריינות וביטוי מילולי של רגשות

 • Author: Professor Eliezer Jaffe
 • Publication: מגמות
 • Published on: אוגוסט 1964

נטייה לעבריינות ואנומיה של המשפחה

 • Author: Professor Eliezer Jaffe
 • Publication: מגמות
 • Published on: מרץ 1962

מיזוג הטכנולוגיה והאמנות בתכנון השמות של ילדים

במאמר מוצג מחקר שהשווה בין המלצות השמה של ילדים טעוני-חסות, שנתקבלו מן המחשב, לבין המלצות עובדים סוציאליים על סמך התייעצויות פרטניות מקובלות. כן הושוו שני סוגי ההמלצות להשמות הילדים בפועל. המחקר מראה, כי ניצול יעיל של כלים טכנולוגיים מתוחכמים יכול לאפשר הושטת עזרה לאנשים. לאחר ניסוח כללים בהירים לעבודה מעשית, ניתן להפעיל מערכת איסוף נתונים, לעבד אותם ולנתחם בשיטות ממוכנות, ולתרום בדרך זו לקידום וייעול השירותים הניתנים לציבור.

 • Author: Professor Eliezer Jaffe
 • Publication: חברה ורווחה
 • Published on: דצמבר 1979

השפעותיו של הסידור במוסד על נוער טעון-חסות

 • Author: Professor Eliezer Jaffe
 • Publication: מגמות
 • Published on: יוני 1968

השימוש בהשמה במוסד בפתרון למשבר משפחתי

 • Author: Professor Eliezer Jaffe
 • Publication: יסודות
 • Published on: חורף תשכ"ט

הרגשות אין-אונים ונטיה לעבריינות אצל ילדים ממוסדים ואצל ילדים בלתי ממוסדים

 • Author: Professor Eliezer Jaffe
 • Publication: Delinquency and Society
 • Published on: July 1968

הקיבוץ במקום סידור לילדים עזובים

 • Author: Professor Eliezer Jaffe
 • Published on: יולי 1968

הכשרה אקדמית לעבודה סוציאלית בישראל: עבר, הווה, ועתיד

עידן חדש בשירות האימוץ הבין-ארצי

 • Author: Professor Eliezer Jaffe

הטיפול המוסדי לילדים טעוני-חסות מנקודת המבט של סגל המטפלים

במאמר מוצגים נתוני סקר וראיונות בדבר עמדות ושיטות עבודה של עובדים המטפלים בילדים טעוני-חסות החיים במוסדות. המחבר מוצא כי כמה אילוצים ארגוניים, יחד עם ערכים מסויימים הרווחים בקרב הסגל המטפל, עלולים לפגוע בעקרונות-יסוד של הטיפול בילדים. בסקר נבדקו השקפות ודרכי עבודה של מנהלים, מרכזים, מדריכים ומורים במוסדות; ושל עובדים סוליאליים שעבודתם נוגעת לילדים אלה: עובדים המועסקים על-ידי הרשויות המקומיות, ועובדים סוציאליים מחוזיים, מטעם משרד העבודה והרווחה.

 • Author: Professor Eliezer Jaffe
 • Publication: חברה ורווחה
 • Published on: דצמבר 1980

אימוץ ילדים בישראל

 • Author: Professor Eliezer Jaffe
 • Publication: רבעון למחקר חברתי

סיפורה של ילדה באומנה

המסמך הבא הוא סיפור של ילדה שהשנים הראשונות לחייה עברו עליה בבית תינוקות. עשור נוסף עבר עליה במשפחה אומנה. ובגיל חמש-עשרה סוירה בחברת נוער בקיבוץ. כיום היא אשה בוגרת ואם לילדים ומשתפת אותנו בחוויותיה משנים אלו.אותנו את העובדים הסוציאליים של היום האחראים לילדים קטנים אחרים טעוני חסות.

חברי ועדת המערכת של “חברה ורווחה” החליטו לפרסם מסמך זה בגלל הלקחים הטמונים בו. ומפני שבעזרתו אנחנו יכולים להעמיד אצמנו בנעליהם של לקוחותינו ולהרגיש את כובד האחריות האישית והמקצועים שנטלנו על עצמנו כשבחרנו במקצוע העבודה סוציאלית. עלינו להבין מהו המחיר שמשלמים לקוחותינו כשאנו איננו פועלים כראוי או כשהסביבה ותנאי העבודה אינם מאפשרים לנו לבצע את תפקידנו המקצועי והמוסרי.

הארועים המתוארים כאן התרחשו בין השנים 1953-1963. במסגרת סידור באומנה חשוב להימנע מהכללות על סמך מקרה זה, אך ללא ספק מקרים כאלה קורים (לעיתים נדירות אני מקווה). הדבר החשוב ביותר הוא ללמוד משגיאות, להגביר ולחדד את הרגישות. להיות ערים למתרחש סביב ולעשות אל כל שביכולתנו למנוע הישנות מקרים כאלה.

 • Author: Professor Eliezer Jaffe
 • Publication: עדות
 • Published on: 1986

ילד טוב ירושלים

חבר טוב, מתנדב לסייע לרועי, ידידו הטוב

 • Author: איתמר אייכנר
 • Publication: עיתון מעריב
 • Published on: 3-7-1995

תסמונת בית היתומים

הפרופ’ אליעזר יפה ביקר במדינות בדרום אמריקה ובמזרח אירופה שמהן נמסרים ילדים לאימוץ במערב. השהות באותן מדינות חיזקה את דעתו, שיש להוציא את המונופול על הטיפול באימוץ בחו”ל מידי משרד הרווחה

 • Author: מרב נשר
 • Publication: הארץ
 • Published on: 27.12.1994

תינוקות שאומצו בחו”ל יעברו גיור קונסרבטיבי

בתי-הדין הרבניים מסרבים לגייר את הילדים

הגיור הקבוצתי ייערך ביוזמת עמותה חדשה לקידום האימוץ וקימה נעמ”ת

העמותה תעתור לבג”ץ אם משרד הפנים יסרב לרשום את הילדים כיהודים בת בתעודות הזהות

 • Author: תמר טרבלסי-חדד
 • Publication: ידיעות אחרונות
 • Published on: 31.1.1995

תינוקות המונופול יוצאים לשוק

חוק האימוץ בחו”ל בנוסחו המתוקן יעביר לידי עמותות גם את הסמכות לאשר את כשירות ההורים המאמצים, ומבקריו מצביעים על ניגוד אינטרסים בלתי נמנע. התומכים בחוק אומרים שגם כאשר השירות למען הילד היה המחליט היחיד היה בכך טעם לפגם

 • Author: רוביק רוונטל

“שיטת האימוץ בארץ מאלצת הורים לעבור על החוק”

פרופ’ אליעזר יפה מבית-הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית יוצא נגד הליכי האימוץ בישראל

 • Author: נעמי גל
 • Publication: ידיעות אחרונות
 • Published on: 17.2.1993

ילדי חוץ

פרופ’ אליעזר דוד יפה מציע להקל את תהליכי האימוץ הבין-ארציים על-ידי הקמת עמותה מקצועית שתפתח סניפים בחו”ל. הוא גם הוציא ספר (באנגלית), ובו חוקים ודרישות של ארצות שונות שבהן אפשר לאמץ ילדים

 • Author: טלי רוזין
 • Publication: ידיעות אחרונות
 • Published on: 5-10-1994

נעמת הקימה עמותה לקידום לאימוץ; “משרד הרווחה אינו עונה על צרכים”

העמותה תעסוק גם באימוץ מחו”ל. “ב-’94 הוצעו רק 73 ילדים לאימוץ”

 • Author: ראלי סער
 • Publication: הארץ
 • Published on: 31.1.95

נוסעים לברזיל למצוא ילדים לאימוץ בישראל

 • Author: ברוך מאירי
 • Publication: מעריב
 • Published on: 6.6.1982

רוצים ילד? זב”שכם

שלא כמו אזרחי ארה”ב ובריטניה שממשלותיהן תומכות בחורים מאמצים, ישראלים הרוצים לאמץ ילד בחו”ל נזנחים על ידי המדינה ומשום כך עלולים ליפול טרף לגורמים בלתי חוקיים בחו”ל

 • Author: יורם לוי
 • Publication: דבר
 • Published on: 28.2.93

20 אלף דולר, 4 חודשים ותינוק

בשבוע שעבר חזרו מרומניה, באותה טיסה, 10 זוגות עם 10 תינוקות חדשים

אידה הררי, מנהלת עמותת “עתיד הילדים” מרחובות, היא האשה שעמדה מאחורי המבצע

כארבעה חודשים בלבד עברו מפנייתם לאישה ועד שחיבקו את ילדם החדש

הכל תודות לחוק החדש לאימוץ ילדים בין ארצי

“אנחנו באופוריה חמש וחצי שנים חיכינו לרגע הזה. להחזיק את הילד שלנו”

 • Author: נועה זמסקי
 • Publication: מהפחת האימוץ החוקי
 • Published on: 18.121998

“התיקון לחוק האימוץ מבטל ההישגים לגבי אימוץ בחו”ל”

טוען מזכיר האגודה לאימוץ פרטי לנוכח הצעת התיקון לחוק האימוץ, שתחייב מי שאימץ ילד בחו”ל לקבל צו אימוץ חדש בישראל

 • Author: הגר אנוש
 • Publication: ידיעות אחרונות
 • Published on: 25.2.1997

המאמץ לאמץ

הכמיהה לילד אילצה בעבר ישראלים רבים להפוך לעבריינים בעל כורחם, משום שמדינת ישראל לא סייעה להם לאמץ כחוק בחו”ל. לא מעט אימוצים נעשו בדרכים עקלקלות, וזוגות רבים היו נתונים לסחטנות, רמייה וניצול. רותי קדוש מביאה שני סיפורים הממחישים היטב את נחיצותו של התיקון בחוק האימוץ, שהתקבל בדיוק לפני חמש שנים

 • Author: רותי קדוש
 • Publication: מעריב
 • Published on: ח בסיון תשס"א

הורים תובעים שוויון בין תנאי האימוץ בחו”ל לאימוץ בישראל

 • Author: רותי סיני
 • Publication: הארץ
 • Published on: 7.5.01

הולך ופוחת מספר הילדים המוצעים בארץ לאימוץ

נעמ”ת הקימה את עמותת ע.ל.ה., לקידום האימוץ

 • Author: עדי כץ
 • Publication: מעריב
 • Published on: 31.1.95

הודעה לציבור בעניין אימוץ בין-ארצי

 • Author: שיר-לי גולן-מאירי
 • Publication: ידיעות אחרונות
 • Published on: 6-5-2001

אימוץ בדרך הנכונה

 • Author: טובה צימוקי
 • Publication: ידיעות אחרונות
 • Published on: 18-2-96

אימוץ: כבר לא משימה בלתי אפשרית

כמה מאות ילדים מאומצים הגיעו לארץ מחו”ל בשנתיים האחרונות, מאז התיקון בחוק האימוץ

פרופ’ אליעזר יפה, מיוזמי התיקון בחוק: “רוב הפונים אינם נזקקים לבצע מעשים בלתי-חוקיים

 • Author: שיר-לי גולן-מאירי
 • Publication: ידיעות אחרונות
 • Published on: 6.5.2001

תינוקות המונופול יוצאים לשוק

חוק האמוץ החו”ל בנוסחו המתוקן יעביר לידי עמותות גם את הסמכות לאשר את כשירות ההורים המאמצים, ומבקריו מצביעים על ניגוד אינטרסים בלתי נמנע. התומכים בחוק אומרים שגם כאשר השירות למען הילד היה המחליט היחיד היה בכך טעם לפגם

 • Author: רוביק רוונטל
 • Publication: הארץ
 • Published on: 20.7.95

נעמ”ת ואנשי אקדמיה: התקנות המוצעות לאמוץ בחו”ל מסורבלות מדי

 • Author: מרב שרי
 • Publication: הארץ
 • Published on: כ"ח תשנ"ח 29 באוקטובר 1997