אתר וארכיון של
פרופסור אליעזר דוד יפה

רווחה חברתית ועבודה סוציאלית

מחצית היובל של סיסמאות

 • Author: Professor Eliezer Jaffe
 • Publication: מגון-ירחון לשאלות חברה ומדינה
 • Published on: 1977

תהליך קבלת החלטות לגבי תמיכת סעד: מיתוסים ועובדות

 • Author: Professor Eliezer Jaffe
 • Publication: סעד
 • Published on: יולי 1975

שירותי רווחה אוניברסאליים או סלקטיביים

 • Author: Professor Eliezer Jaffe
 • Publication: מגבן
 • Published on: נובמבר 1977

קרנות גמילות חסד – מערכת סוציאלית-כלכלית להשלמת הכנסה

 • Author: Professor Eliezer Jaffe
 • Publication: חברה ורווחה
 • Published on: 1998

על זכותם של היהודים להתרבות

 • Author: Professor Eliezer Jaffe
 • Publication: האומה
 • Published on: טבת תשל"ח, דצמבר 1977

עבודה סוציאלית בצבא ההגנה לישראל: קווים מנחים לשירות משולב

 • Author: Professor Eliezer Jaffe
 • Publication: סעד
 • Published on: ספטמבר 1972

סמים

בעיה בידי וועדות

הזנחת הטיפול כבעיה חברתית חמורה זו של ישראל עלולה להיות לה לרועץ

 • Author: Professor Eliezer Jaffe
 • Publication: מגבן
 • Published on: מארס 1977

משבר הסעד במדינת ישראל

בעיות וסיכויים

 • Author: Professor Eliezer Jaffe
 • Publication: מולד
 • Published on: ינואר-מארס 1969

קרנות גמילות חסד – מערכת סוציאלית-כלכלית להשלמת הכנסה

 • Author: Professor Eliezer Jaffe
 • Publication: חברה ורווחה
 • Published on: אוקטובר 1991

מעמדו של האב בשירותים לרווחת הילד: הפונה הזנוח

בין העובדים העוסקים במתן שירותי רווחה לילדים, הייתה עד כה נטייה להתעלם מן האב כצרכן של השירותים. האב נתפס בהקשר זה כדמות בעייתית, ולא בשותף מלא. הדבר נבע מסיבות ארגוניות, מהמבנה הדמוגרפי של מקצוע העבודה הסוציאלית, ממושגים סטריאוטיפיים לגבי אבות, ומהעדר ידע על משמעות תפקיד האב בתת-תרבויות אתניות שונות. המחבר מציע מספר הצעות, שיאפשרו שיתוף יתר של אבות בקבלת שירותים לרווחת הילד, ויסייעו לביטול האפלייה, אשר פוגעת ביעילות השירות שניתן למשפחות.

 • Author: Professor Eliezer Jaffe
 • Publication: חברה ורווחה
 • Published on: יוני 1983

מיתה מתוך אהדה

 • Author: Professor Eliezer Jaffe
 • Publication: מעריב
 • Published on: 1.2.79

מימסד העבודה הסוציאלית ושינוי חברתי בישראל

 • Author: Professor Eliezer Jaffe
 • Publication: סעד
 • Published on: ספטמבר 1969

מחצית היובל של סיסמאות

הסברה בעיות החברה הישראליות בתפוצות לוקה בחוסר כנות

 • Author: Professor Eliezer Jaffe
 • Publication: מגבן-לשאלות חברה ומדינה
 • Published on: ספטמבר 1977, תשרי, תשל"ז

הפעלת כוח אדם ואחרי הפרדת תפקידים בלשכות סעד

 • Author: Professor Eliezer Jaffe
 • Publication: מגמות
 • Published on: אייר תשל"ח, מאי 1975

מתכון לשותפות אמיתית

דרושה בדחיפות אמנה חדשה בין הממשלה לבין המגזר השלישי

 • Author: Professor Eliezer Jaffe
 • Publication: הדעה הרווחת
 • Published on: יוני 2007

אין פנאי למדיניות רווחה

הטיפול ברווחה החברתית בישראל במבוך של ועדת, מועצות, צוותים ויועצים

 • Author: Professor Eliezer Jaffe
 • Publication: מגבן
 • Published on: ינואר 1977

כח אדם ומדיניות קבלת תלמידים במערכת ההכשרה לעבודה סוציאלית בישראל

 • Author: Professor Eliezer Jaffe
 • Publication: סעד
 • Published on: דצמבר 1977

Social Disaster As Opportunity – The Hessed Model

 • Author: Professor Eliezer Jaffe
 • Publication: ביטחון סוציאלי
 • Published on: אלול תשס"ז - אגוסט 2007

1200 עובדים סוציאליים קורסים תחת עומס הטיפול בנזקקים

ועדתה משותפת למשרד הסעד, משרד הפנים ולרשויות המקומיות קבעה לכל עובד סוציאלי מיכסת-טיפול של 200 משפחות

למעשה, המספר גדול יותר – בירושלים מטפל כל עובד ב-300 משפחות. העובדים מקיימים היום כנס ארצי בירושלים

טענות נגד משרד הסעד

 • Author: יוסף צוריאל
 • Publication: ידיעות אחרונות
 • Published on: 1973

הקו הראשון של שדה-הקרב החברתי

כנס-חירום ארצי של העובדים הסוציאליים יצא השבוע בדרישה לממשלה להעלות את התקציב לחצי מיליון נזקקי-הסעד במדינה

 • Author: ברוך נאדל
 • Publication: ידיעות אחרונות
 • Published on: 9.6.1972

רעב שנסתר על הנגלה

פרופ’ אליעזר יפה חוקר בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית מנסה לשכנע את מובילי התכנית הכלכלית, לרדת לעומק בעית העוני בישראל אך ללא הצלחה

הוא מסכים שאין עוד דרך חזרה מהתכנית הכלכלית, אך מתנגד להתעלמות האוצר מהבעות ההומניות הקשות

לדבריו ה”סקטור השלישי” מונח נמזכיר את “העולם השלישי” ומתיחם לארגוני הסיוע והחסד מספק 12% מהמשרות במדינה והיא תאלץ לקנות ממנו שרותים

“צמיחה”…יעני

 • Author: מיה גל
 • Publication: Shofar News
 • Published on: 27.9.04

תיווך בעבודה סוציאלית

מחברי המאמר מתארים את המקום הנכבד שתופסת פעולת התיווך בעבודתם של עובדים סוציאליים בלשכות-סעד, למרות שאין מוכנים עדיין להכיר בחשיבותו. הם מציעים דגם לעבודת התיווך. הדגם מקיף את ממדיו הרבים של תיווך בעבודה סוציאלית, ומזהה את המיומנויות הנדרשות מן המתווך. בתוך הגדרת התיווך הם מציגים את היחסים האפשריים בין מידת ההתערבות של העובד הסוציאלי לבין מידת העצמאות של פונה, ועומדים על הצורך היחס נכון בין שני גורמים אלה.

 • Author: איתן ארם, עוזי הדר, איטה פרינץ וחורחה צ'רבוסקה
 • Publication: חברה ורווחה
 • Published on: יוני 1979

מיחשוב של פעולות סעד ציבורי בעירית ירושלים

 • Author: צבי ולצמן, מרטין אברמוביץ, אליעזר יפה
 • Publication: סעד
 • Published on: ינואר 1974

בדיקת ההוצאות בפועל של עובדים סוציאליים בבתי ספר יסודיים בירושלים

בדיקת ההוצאות בפועל וההוצאות הדרושות של עובדים סוציאליים בבתי-ספר יסודיים בירושלים

 • Author: אליעזר יפה, חנה לרמר, יוסף מאיר ואליאס נמיר
 • Publication: מגמות
 • Published on: כסלו תשל"ה, נובמבר 1974

שקט חברתי ומצב כלכלי

על תפישתן החברתית של המפלגות בישראל, מפעל שיקום השכונות, תרומתה של הקהילה האקדמית והאקדמיאם במדעי החברה והרוח לחברה הישראלית, ושקט חברתי עד מתי, על שאלות אלו ואחרות נסב הראיון עם פרופ’ אליעזר יפה מבית-הספר לעבודה סוציאלית שבאוניברסיטה העברית

פרופ’ א. יפה עומד זה מספר שנים בראש ארגון “זהבי”, תנועת משפחות ברוכות ילדים, הכולל כ-30,000 משפחות רשומות, שתחומי פעולתה הסיוע ההדדי, הצרכנות וקידום זכויות המשפחות בחוק.

אנו מקווים שתפישותיו של פרופ’ יפה יביאו לתגובות

 • Author: עוזי ברלינסקי
 • Publication: האקדמאי
 • Published on: יולי-אוקטובר 1984

דעת המומחה, פרופ’ אליעזר יפה:”קיצוץ או לא קיצוץ – הקצבאות מגבירות את העוני”

סבור שיש להפסיק הקיצבה למסוגלים לעבודה; “הציבור לא מוכן עוד לממן קצבאות הגבוהות מהשכר”

 • Author: ספיר פרץ
 • Publication: גלובס
 • Published on: 30-10-03

פוסט מדינת רווחה

עם פרופסור אליעזר יפה מהאוניברסיטה העברית על ההשלכות החברתיות של התוכנית הכלכלית החדשה

 • Author: דניאל בן-סימון
 • Publication: דבר
 • Published on: 3-1-89

יש לשמור על הוקי התנועה

כך אמר הראשל”צ למתנדבי “היחידה להצלה מהירה” של זק”א שקיבלו את ברכתו על שדרוג היחידה

שלושים אופנועי הצלה ו-6 טרקטורוני חילוץ חדשים מאובזרים במיטב הציוד להצלת חיים

 • Author: חיים פרידמן
 • Publication: חדשות
 • Published on: 16.4.2007

מועצת שטרית

גולדה, בימי הפנתרים, הקימה מועצה לתיכון חברתי. בשבוע שעבר נזכרו בה, כאשר שמיר הפיל אותה על ח”כ שטרית. הוא בסך-הכל רצה להיות שר

 • Author: שלמה מן
 • Publication: תל אביב
 • Published on: אפריל 1987

הליקוי העיקרי של שרותי הסעד: תמיכה כחסד ולא כזכות

רוב מותחי הביקורת מצביעים על מיבנה אירגוני בלתי-יעיל, על ליקויים בתפישה החברתית ועל תחרות בין מוסדות ממשלתיים ומפלגתיים

 • Author: יוסף צוריאל
 • Publication: מעריב
 • Published on: 18.1.70

רעב הנסתר על הנגלה

פרופ’ אליעזר יפה חוקר בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית מנסה לשכנע את מובילי התכנית הכלכלית, לרדת לעומק בעית העוני בישראל אך ללא הצלחה

הוא מסכים שאין עוד דרך חזרה מהתכנית הכלכלית, אך מתנגד להתעלמות האוצר מהבעיות ההומניות הקשות

לדבריו ה”סקטור השלישי” מונח המזכיר את “העולם השלישי” ומתיחס לארגוני הסיוע והחסר מספק 12% מהמשרות במדינה והיא תאלץ לקנות ממנו שרותים

 • Author: מיה גל
 • Publication: Shofar News
 • Published on: 27.9.04

הכנסת מתווכים לשוק התעסוקה תרחיב את תופעת שכר העבדים

 • Author: עזרא חן
 • Publication: דבר
 • Published on: 8-5-91