אתר וארכיון של
פרופסור אליעזר דוד יפה

ספרים של אליעזר יפה

ימין-משה

סיפורה של שכונה בירושלים

 • Author: Professor Eliezer Jaffe
 • Published on: 1985

ילדים במוסדות

 • Author: Professor Eliezer Jaffe
 • Published on: 1982

השלטון, ההתנדבות והמלכ”רים: מהות השותפות

 • Author: Professor Eliezer Jaffe
 • Published on: תשס"ב 2002

מקורות מימון

המדריך לקרנות בישראל

 • Author: Professor Eliezer Jaffe
 • Published on: 2001

מכתבים ליצחק

 • Author: Professor Eliezer Jaffe
 • Published on: 1983

טוענים ומוחים

תחזית עתידם של ארגונים וולונטריים בישראל

 • Author: Professor Eliezer Jaffe
 • Published on: 1983

העדפות עדתיות של ישראלים

עדתיות בעבודה סוציאלית

 • Author: Professor Eliezer Jaffe
 • Published on: 1984

אי שיוויון כיד המקרה

טעוני-הזדמנויות באוניברסיטה

 • Author: Professor Eliezer Jaffe
 • Publication: 1988