אתר וארכיון של
פרופסור אליעזר דוד יפה

יחסי עדות ורגישות עדתית

סוגיות בהשתלמות מורים

תוצאותיה של מדיניות “הפלורליזם” במדינת ישראל: השפעת הגיל והרקע האתני על סטראוטיפים אתניים

 • Author: Professor Eliezer Jaffe
 • Publication: Hebrew University
 • Published on: 2000

כל ילד יהודי חמישי בערים שרוי במצוקה חמורה

 • Author: יצחק שור
 • Publication: על המשמר
 • Published on: 1973

דגל שחור

 • Author: אורי אבנרי
 • Publication: העולם הזה
 • Published on: 1 מאי 1973

היזהרו בבני עיירות פיתוח כי מהם תצא מנהיגות

האוניברסיטה העברית בירושלים מענחקה ל-100 סטודנטים משבות מצוקה – במיסגרת פרוייקט ניסויי חדש – תנאי קבלה נוחים, פטור משכר לימוד ומילגת קיום בסך 8000 ל”י לשנה
המטרה: להגדיל את מיספר האקדמאים בעיירות הפיתוח ולהקים בהן דור מנהיגים

 • Author: רונית תמרי
 • Publication: ידיעות אחרונות
 • Published on: 18.12.1978