אתר וארכיון של
פרופסור אליעזר דוד יפה

יצחק (ארתור) יפה, ז"ל

הסכם עם הועד המקומי של עלון שבות הענין הנצחת יצחק יפה בבית הכנסת החדש

  • Author: ניסים סוויד
  • Publication: הועד המקומי של הישוב עלון שבות
  • Published on: ינואר, 1983

לזכר יצחק יונה יפה, ז”ל

( ARTHUR JAFFE ז”ל)

1929-1978

  • Author: גדליה גינזבורג
  • Publication: גלעד